fbpx

Jafnréttismál komin inn á borð allra stjórnenda

Umfjöllun um Ráð í kynningarblaði FKA birtist 20.1.2022 þar sem tekið var viðtal við Gyðu Björgu Sigurðardóttur um þróun jafnréttismála síðan lögfesting jafnlaunavottunar tók gildi og hverni hún tók sín fyrstu skref í að stofna stofu sem sérhæfir sig í þjónustu við jafnlaunakerfi.


Ég var að læra rekstrarverkfræði í Háskólanum í Reykjavík árið 2012 þegar Jafnlaunastaðall kemur út. HR leggur mikið upp úr nýsköpun og hvetur sína nemendur til að vinna með eigin hugmyndir og þannig byrjaði okkar vegferð.“ segir Gyða Björg Sigurðardóttir um aðdraganda þess að hún fór að sérhæfa sig í jafnlaunamálum.

„Í gegnum námið tengdist ég fyrirtækjum sem voru að byrja að skoða staðalinn í upphafi árs 2013. Síðan í kjölfarið vann ég fjölda verkefna í samstarfi við nemendur úr öllum deildum skólans. Rannís veitti verkefninu nokkra styrki og í lok 2017 stóð ég á krossgötum þegar Jafnlaunastaðall var festur í lög.“

Ráður var stofnað árið 2018 af Gyðu og Önnu Betu Gísladóttur. Frá stofnun hefur Ráður aðstoðað yfir 50 fyrirtæki við að fara í gegnum jafnlaunavottun. „Fyrst til að byrja með voru allir að reyna að átta sig á því hvernig ætti að útfæra og hanna jafnlaunakerfi. Þá var okkar helsta hlutverk að túlka kröfur staðalsins og reyna að útfæra inn í verklag, hanna greiningar og mælikvarða til að starfrækja kerfin. Við lögðum mikið upp úr því að læra af öðrum og viða að okkur þekkingu fyrstu árin,“ útskýrir Gyða Björg.

„Í dag höfum straumlínulagað innleiðingu á Jafnlaunastaðli svo þau verkefni gengur iðulega smurt fyrir sig. Sú reynsla sem hefur hlotist mun nýtast þeim sem eiga eftir að fara í gengum innleiðingu, sem eru til dæmis öll minni fyrirtækin sem hafa tímafrest til lok árs til að klára vottun eða jafnlaunastaðfestingu.“

Ný nálgun á launamyndun og ákvarðanir

Frá því að lög um jafnlaunavottun tóku gildi segir Gyða Björg að miklar breytingar hafi orðið á jafnréttismálum innan fyrirtækja.

„Þetta er komið á dagskrá hjá öllum fyrirtækjum í landinu. Þetta er ekki eitthvað sem þau geta sópað undir teppið og látið fram hjá sér fara. Flestir vilja vanda sig og standa vel að þessum málaflokki og þar liggur okkar metnaður einnig,“ segir hún og bætir við að verkefnunum verði þó ekki lokið þegar öll fyrirtæki verða komin með jafnlaunavottun.

 “Flestir vilja vanda sig og standa vel að þessum málaflokki og þar liggur okkar metnaður einnig,“ 

„Þó svo að flest okkar verkefni hingað til hafi snúist um að innleiða ákveðið verklag þá er að færast í aukana að við sinnum reglubundinni þjónustu. Þetta er vegferð sem er ekki lokið með einum stimpli og við lítum á vinnu við okkar viðskiptavini sem langtímasamstarf. Við styðjum við þau í upphafi og svo veitum við þeim aðhald til að halda áfram að þróast og bæta sig.

Við höfum einnig tekið að okkur verkefni sem snúa að því að setja upp skjalastýringu og skipuleggja gögn og kerfi. Að láta kerfi tala saman, straumlínulaga og skilgreina ferla. Stefnumótun í jafnréttismálum talar við heildarstefnu fyrirtækja og það er ekki hægt að fara í þessa vegferð án aðkomu æðstu stjórnenda,“ heldur hún áfram.

Falasteen Abu Libdeh gekk til liðs við fyrirtækið á síðasta ári. Falasteen hefur umfangsmikla þekkingu og reynslu á málefnum vinnumarkaðar og stjórnunar.

„Með því að fá hana til liðs við okkur erum við að auka við okkur þekkingu á mannauðssviði og færa okkur yfir í fjölbreyttari verkefni sem snúa meðal annars að sjálfbærni og fræðslumálum,“ segir Gyða Björg.

„Við erum að bæta við okkur mannskap um þessar mundir og ætlum að vera leiðandi í málefnum jafnréttis og sjálfbærni í fyrirtækjarekstri. Þetta er umfangsmikill málaflokkur og snertir alla fleti í rekstri. Fjárfesting fyrirtækja í jafnrétti og sjálfbærni í dag mun skila þeim margföldum ávinningi þegar fram í sækir.“

Að lokum bætir Gyða við að samtal um jafnrétti sé sífellt að breytast og áherslur taki mið af samfélaginu hverju sinni.

„Nýtt verklag tekur tíma að festa sig í sessi og með Jafnlaunastaðli er verið að leggja áherslu á rökstuðning við launamyndun sem metur verðmæti starfa og vinnur markvisst gegn hvers konar mismunun. Breytingar taka tíma og jafnlaunakerfi eru komin til að vera.“ 

Viðtalið birtist í sérblaði Félags Kvenna í Atvinnurekstri og inná www.frettabladid.is

Scroll to Top

BÓKA RÁÐGJÖF

Loading...